Opłaty

TABELA OPŁAT SPPR
obowiązująca od czerwca 2022
Składka członkowska roczna 120,00 zł
Wpisowe 10,00 zł
Rejestracja hodowli (przydomka) 100,00 zł
Rejestracja suki hodowlanej (reproduktora)
psa/kota 40,00 zł

Zgłoszenie miotu 30,00zł
Zgłoszenie miotu w przypadku nieznanego pochodzenia rodzica/w przypadku posiadania przez rodzica rodowodu z innego
stowarzyszenia 80,00zł

*Wydanie metryki 20,00 zł
*Wydawanie metryki w trybie ekspresowym 40,00zł
(do 5 dni roboczych od przesłania prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz otrzymania  potwierdzenia przelewu na maila)

Wydanie rodowodu na podstawie metryki (członkom stowarzyszenia SPPR) 30,00 zł
Wydawanie rodowodu na podstawie metryki w trybie ekspresowym 60,00zł
(do 5 dni roboczych od przesłania prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz otrzymania  potwierdzenia przelewu na maila)

Wydawanie rodowodu bez członkostwa w SPPR +opłata pocztowa 60,00zł + 7,50zł
Wydawania rodowodu bez członkostwa w SPPR  w trybie ekspresowym 100zł zł
(do 5 dni roboczych od przesłania prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz otrzymania  potwierdzenia przelewu na maila)

*Duplikaty dokumentów 10,00zł
*Opłata za przerejestrowanie psa (suki) od  innego naszego hodowcy 10,00zł

*Wydanie papierowego zaświadczenia o zarejestrowaniu hodowli w SPPR 15,00zł


Wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu  hodowli w SPPR w wersji pdf 0 zł


 *Opłata naliczana jest za wysłanie dokumentów, których łączny koszt nie przekracza 100 zł.

Aby zarejestrować hodowlę w SPPR należy przesłać do nas wypełnioną kartę rejestracji przydomka, deklarację członkowską, karty rejestracji psów oraz ich dokumenty świadczące o pochodzeniu. 

Przykładowa wycena:

100 – rejestracja przydomka, 10 – wpisowe, 120 – opłata roczna członkowska 2023 ,40-rejestracja 1 psa.
Rejestracja miotu gdy oboje rodziców należą do SPPR 30 zł. lub gdy pies nie należy do SPPR 80 zł.  Metryka  20 zł.

Potwierdzenie rejestracji hodowli w SPPR w wersji pdf przesłane na maila jest darmowe / wersja papierowa kosztuje 15 zł.

Prosimy  w pierwszej kolejności przesłać dokumenty po zapoznaniu się z nimi nastąpi wycena.
Prosimy również o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres pies@sppr.pl

Nr konta bankowego Bank Zachodni WBK S.A.

29 1090 2587 0000 0001 1977 3515.

W tytule przelewu wpisujemy swoje nazwisko.

Informacja dotycząca wprowadzenia nowej opłaty pocztowej od dnia 1 października 2022 roku

Informujemy Państwa, iż w związku ze zmianą cennika świadczenia usług przez Pocztę Polską od dnia 1 kwietnia 2019 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Psów Rasowych wprowadza zmianę w tabeli opłat poprzez ustanowienie opłaty pocztowej w wysokości 7,50zł*. Powyższa regulacja będzie obowiązywała od dnia 1 października 2022 r.